Financieel advies

EV Consult helpt u bij:

 • Startersbegeleiding voor vennootschappen en eenmanszaken
 • Het uitwerken van een gezond financieel plan
 • Uw wettelijke financiële en administratieve verplichtingen
 • Begeleiding bij onderhandelingen met uw bank
 • Begeleiding bij splitsingen, fusies, vereffeningen e.d.
 • Begeleiding bij waardebepalingen
 • Begeleiding bij herstructurering van vennootschappen
 • Bijstand bij aankoop of verkoop van ondernemingen
 • Verzorgen van publicaties in het Belgisch Staatsblad
 • Aanpassingen in de Kruispunt Bank der Ondernemingen
 • Bespreking en analyse van resultaten
 • Rapporteren volgens uw behoeften