Boekhouding

EV Consult helpt bij:

  • Een nauwkeurige en volledige verwerking van de boekhouding
  • Desgewenst voor de opmaak van tussentijdse balansen
  • De jaarrekeningen en andere statutaire verplichtingen.
  • Uw dagelijkse boekhouding
  • EV Consult zorgt voor de opmaak van alle nodige wettelijke verslagen zoals de Algemene vergadering, Raad van bestuur, enz.
  • Opmaken en indienen van uw jaarrekening bij de Nationale Bank van België
  • Opstellen van verslagen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering